آدرس : شهرستان بیرجند، خیابان ارتش، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیرجند

تلفن تماس: 32236856 (056) 

دورنگار : 32223731 (056)

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید