قابل توجه کلیه بهره برداران بخش کشاورزی

به اطلاع می رساند جمع آوری اطلاعات صحیح از بهره برداران و همچنین بهره برداری های کشاورزی منجر به برنامه ریزی های کلان در این حوزه و در نهایت خدمت رسانی مطلوب تر به کشاورزان خواهد شد. لذا از کلیه بهره بردارانی که تاکنون موفق به ثبت اطلاعات در حوزه بهره برداری کشاورزی خود اعم از (باغات، زراعی، دام و طیور، زنبورعسل، شیلات، گلخانه، واحد پرورش قارچ خوراکی و ...) در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی نشده اند تقاضا می شود هرچه سریعتر با مراجعه به مدیریت کشاورزی و یا مراکز خدمات جهاد کشاورزی روستای حوزه فعالیت خود نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه اقدام نمایند.