برگرداندن خاک قابليت امکان دفن بقاياي گياهي را در عمقي پایینتر از عمق بستر بذر فراهم و با زیر و رو کردن خاک،  هوادهی و مخلوط شدن مواد غذایی با لایه توسعه ریشه را امکان پذیر می­سازد. برگرداندن خاک همچنین با دفن بذور علف­های هرز تاثیر به­سزایی در کاهش جمعیت علف­های هرز در کشت محصول بعدی ایفا می­نماید.

با وجود همه مزايايي که گاوآهن برگردان­دار نسبت به بقیه گاوآهن­ها دارد ولیاستفاده دائمیاز آن مخصوصا در مناطق خشک مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. این مشکلات در بسیاری از مواقع بر مزایای آن پیشی گرفته و لزوم استفاده مداوم آن را با مشکل مواجه ساخته است.

مضرات استفاده از گاو آهن برگردان­دار: ۱- کلوخه­ای شدن خاک ۲- نیاز به وقت و انرژی

۳- هزینه زیاد ۴- تخریب ساختمان خاک ۵- به­هم­زدن تسطیح زمین ۶- مصرف زیاد آب

 ۷- فرسایش بادی

 ۸- کاهش مواد آلی خاک و آلودگی هوا ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی ۹- ایجاد لایه سخت در کفه شخم

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند