به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: بنا به درخواست متقاضیان فعال در حوزه کشاورزی ، دوره مهارتی پرورش قارچ خوراکی  از مورخ 97/7/15 لغایت 97/7/16 در محل سالن آموزش مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید و فراگیران با اصول فنی تولید این محصول آشنا شدند.