به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: در هفته انتقال خون جناب آقای دکتر محمدرضا عاملی مدیر کل محترم انتقال خون استان خراسان جنوبی از مدیر  و کارکنان این مدیریت به دلیل حضور فعال در اهدا خون به نیازمندان در طی چندین سال متمادی و اینکه جزو ادارات برتر استانی شناخته شد با اهدای لوح تقدی و جوایزی به مدیر، مسئول روابط عمومی و تعدادی از کارکنان مراتب تشکر و سپاس خود را از کارکنان این مجموعه ابراز نمودند.