به گزارش روابط عمومی شهرستان بیرجند مدیر جهاد کشاورزی  اظهار داشت: برای حراست از اراضی کشاورزی  این منطقه وپیشگیری از ساخت وساز غیر مجاز در تمام ایام سال گشت زنی بخصوص درایام تعطیلات به صورت شیفتی توسط همکاران  در حال انجام است و در شرایط خاص  نیز تشدید می گردد.

در ادامه افزود : چنانچه مشاهده گردد درحین گشت زنی افرادی  اقدام به ساخت وساز غیرمجاز نمایند ابتدا  اخطار شفاهی  داده می شود ونهایتا  در سه نوبت کتبی به خاطیان اعلام می گردد تا  نسبت به رفع تصرف  هرچه سریع تر اقدام نماید وچنانچه  باز اقدامی صورت نگردد پس از معرفی متخلفین به محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی وقلع وقمع بنا ومستحدثات محکوم می گردند  این مقام مسئول افزود: به دستور مقام قضایی  ازابتدای سال جاری دراجرای تبصره دوماده ده  قانون حفظ  کاربری زرای وباغی برای آزاد سازی ورفع تصرف 44مورد ساخت وساز غیر مجازاز اراضی  منطقه حاجی آباد وامیر آباد با همکاری نیروهای محترم نظامی وانتظامی  اقدام لازم  صورت گرفت وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش فعالیت سودجویان ودلالان درخرید وفروش زمین های کشاورزی متاسفانه مشاهده می گردد در بعضی از بنگاههای املاک زمین  به صورت مشاع قولنامه می گردد ولی با مشخصات حدوحدود تحویل خریدار  میشود وهمچنین افرادی که بدون مجوز نسبت به تفکیک وفروش اراضی کشاورزی خودشان اقدام می نمایند وعده های غیر قانونی به خریداران میدهند توصیه کرد متقاضیان  اراضی فوق  ازاین اقدام خوداری نمایند تا دچار ضرروزیان مالی نگردند   مدیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر جدیت مقابله با هرگونه احداث بنا سامانه 131 به صورت شبانه روز به منظور مشاوره وارائه گزارش در اختیار عموم شهروندان می باشد در پایان اعلام نمود قبل از  احداث هرگونه گلخانه،دامداری،مرغداری،استخرپرورش ماهی، در روستاهها حتما مجوز لازم رااز جهاد کشاورزی که  تنها مرجع قانونی در این امور می باشد  دریافت نمایند .