به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی نماینده ولی فقیه و رنیس سازمان جهاد کشاورزی با کارکنان این مدیریت دیدار کردند.