به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: با توجه به تقاضای زعفرانکاران شهرستان بیرجند مبنی بر برگزاری دوره آموزشی نحوه خشک کردن صحیح زعفران ، کارگاه آموزشی با عنوان نگین و خشک کردن زعفران در روز شنبه مورخ 98/9/2 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.