به گزارش اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: در راستای توسعه اشتغال درزیر بخش کشاورزی و توان افزایی بهره برداران این بخش، دوره مهارتی پرورش قارچ خوراکی در روز چهارشنبه مورخ 98/8/22 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار گردید.

در همین راستا مقاضیانی که علاقمند به شرکت در دوره های آموزشی ترویجی کشاورزی نیز می باشند می توانند با مراجعه به این مدیریت یا تماس با شماره 61-05632236856 ثبت نام نمایند.