به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند آقای مهندس محمد علی محمدی در گفتگو در نشست خبری که بااصحاب رسانه داشت اظهار داشت: از 70 هکتارسطح زیر کشت ذرت علوفه ای دراین شهرستان  در سال زراعی جاری  بیش از 3200تن ذرت باسه دستگاه چاپرازمزارع  برداشت گردیده است.  در ادامه افزود : زمان کاشت ذرت دراین شهرستان هرساله از نیمه اول مهرماه شروع و در نیمه اول آبان برداشت محصول انجام می گردد.

وی تصریح کرد:  کشت این گیاه به صورت مکانیزه باروش آبیاری نوین (تیپ) انجام گردیده که در مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی صورت گرفته است.

درادامه بیان کرد:  میانگین برداشت ذرت دراین شهرستان ازهر هکتار حدود 45 تن می باشد که پس از برداشت درخارج از فصل در بخش  خوراک دام مورد استفاده قرار  می گردد.

این مقام مسئول تاکید کرد: باتوجه به شروع فصل زراعی  کشاورزان عزیز حتما نسبت به بیمه نمودن محصولات کشاورزی خود اقدام نمایند وامسال مشوقهای خوبی برای بیمه محصولات زراعی (زرشک ،زعفران،گندم وجو) با پرداخت غرامت بالا برای بهره برداران دراین شهرستان در نظرگرفته شده است.

 وی افزود: به منظور رفاه حال کشاورزان و تسهیل امور با تدابیری که اندیشیده شده نماینده ای از صندوق بیمه محصولات کشاورزی تاپایان فصل زراعی دراین مدیریت مستقر می باشد تاامورمربوط به این امر درکمترین زمان ممکن برای کشاورزان  انجام گردد.

مدیر جهاد کشاورزی بیان کرد: کشاورزان میتوانند علاوه بر اقدام حضوری به این مدیریت می توانند  به سامانه  اینترنتی (پست بیمه) به آدرس www.post-sbk.lr مراجعه کنند و نسبت به بیمه نمودن محصولات خود اقدام نمایند.