به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند درگفت و گو با اصحاب رسانه دریک نشست خبری اظهارداشت : هرساله از گلخانه های فعال این شهرستان که 25/7هکتارمی باشد حدود 900تن محصول خیار،گوجه فرنگی وگیاهان دارویی برداشت میشود. درادامه افزود: سطح زیر کشت واحدهای پرورش قارچ  دراین منطقه 2000 متر می باشد که حدود 45 تن درسال برداشت قارچ دکمه ای است. وی خاطرنشان کرد: به جزمحصولات خوراکی در زمینه تولید گلهای زینتی گامهای بلندی توسط پرورش دهندگان برداشته شده که ثمره آن تاکنون 5/1هکتار به کشت گل رز اختصاص یافته وبالغ بر 1500000 شاخه گل برداشت این  محصول درسال در گلخانه هاست که به بازارهای داخلی وخارجی کشورصادر می گردد.

محمد علی محمدی  تاکید کرد:  با توجه به بحران آب وشرایط جوی این مناطق که هرساله خسارات فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می شود یکی از راههای برون رفت توسعه کشت گلخانه ای است چرا که در گلخانه شرایط محیطی کاملا تحت کنترول کشاورز قرار می گیرد. وی خاطرنشان کرد: این کشت مزایای فراوانی  نسبت به کشت غیر گلخانه ای دارد از جمله  مصرف حداقلی آب، بذر،نهاده های تولید، کنترول آفات، تنوع کشت، ایجاد اشتغال پایدا، حفظ جمعیت ساکن روستاها  و با اطمینان میتوان گفت هم اکنون بالغ بر 95درصد ساخت وسازها، پوشش وفن های وغیره درداخل کشور توسط صنعتگران ایرانی تولید وعرضه می گردد.

وی در ادامه افزود:  این مدیریت آمادگی کامل دارد به متقاضیان احداث ،بازسازی ونوسازی این اماکن که شرایط دریافت تسهیلات بانکی را داشته باشند از محل بند الف تبصره 18 با کارمزد7 درصد وبا بازپرداخت شش ساله قابل پرداخت است وانواع پوشش بیمه ای نیز شامل این واحد ها  می شود که ضریب ریسک را به حداقل میرساند.

وی خاطر نشان کرد:  شهرستان بیرجند فاقد مجتمع گلخانه ای می باشد که باپیگیری انجام گردیده از محل تخصیص استان که در سطح 1000هکتاربرای خراسان جنوبی اختصاص یافته 140 هکتار آن برای شهرستان بیرجند درنظر گرفته شده که توسط شرکت شهرکهای کشاورزی  با استفاده ازاعتبارات موجود علاوه بر واگذاری زمین وخدمات عمومی شامل زیرسازی خیابان کشی، برق، آب وگاز کشی در حال پیگیری است.