به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان بیرجند:

محمدعلی محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند در گفتگو با اصحاب رسانه درباره ضرورت پلاک گذاری دام اظهار داشت: هویت دار کردن دام در قالب نصب پلاک می باشد که از این طریق اطلاعات دام مربوطه در سامانه جامع اصلاح نژاد دام کشور ثبت می شود.

وی ادامه داد: این دستورالعمل از اول مرداد ماه سال جاری در حال اجرا می باشد. محمدی گفت: مالکین دام سنگین بخصوص شترداران تا پایان شهریور ماه و دام سبک تا پایان بهمن ماه سال جاری مهلت دارند که در راستا اقدام نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اذعان داشت: براساس این دستورالعمل هرگونه خرید و فروش و جابه جا دام زنده فاقد پلاک ممنوع و قاچاق محسوب می شود.

در ادامه افزود: دامدارانی که اقدام به هویت گذاری دام سبک خود در دفاتر بیمه، بانک کشاورزی و یا پست بانک نمایند، بیمه پایه دام هایشان به صورت رایگان انجام می گردد و مشمول دریافت شرایط غرامت می باشند.