به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:در ششمین روز از هفته دولت با حضور فرماندار و مسئولین محلی پروژه آبیاری تحت فشار روستای فورجان در سطح 30 هکتار با اعتباری بالغ بر 210 میلیون تومان افتتاح گردید در حاشیه مراسم فوق مدیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های طولانی و منابع آبی محدود در این مناطق آبیاری نوین در این شهرستان از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی می باشد و در طی سالهای اخیر اقدامات خوبی انجام گرفته است.