به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:در راستای اجرای طرح تولید محصول سالم و بهبود تغذیه زنان روستایی کارگاه آموزشی آشنایی با سموم رایج کشور و نحوه استفاده از سموم در روز چهار شنبه مورخ 98/5/1 در روستای مهمویی برگزار گردید.