به گزارش روابط عمومی  فرمانداری شهرستان بیرجند: (۲۶ خرداد) همزمان با هفته جهاد کشاورزي  پروژه احياي قنات روستاي ريزآب شهرستان بيرجند، با حضور فرماندار و جمعي از مسئولان به بهره‌برداري رسيد.

  «محمد علی محمدی»، در مراسم افتتاح  پروژه مرمت قنات و استخر ذخیره آب روستای ریزآب اين شهرستان اظهار کرد: در هفته جهاد کشاورزي ۱۳ پروژه با اعتباربالغ بر ۶۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال افتتاح مي شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: اين پروژه ها درحوزه فني و زير بنايي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و و توليدات دامي است.

محمدی با بیان اینکه از محل افتتاح پروژه ها بخش کشاورزي براي ۲۵۰ نفر شغل تثبيت مي شود، افزود: همچنين ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار روستايي از مزاياي آن بهره مند مي شوند.

وی با اشاره به اینکه احیاي و مرمت قنات روستاي ريزآب به طول ۳۷۵ متر مربع اجرا شده، ادامه داد: براي اين مهم ۱۰۱ ميليون تومان از محل اعتبارت ملي هزينه شده است.

محمدی افزود: ۲۰ خانوار در روستای ریزآب شهرستان بيرجند از مزاياي بهره برداي از اين پروژه  برخوردار شدند.