به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  بیرجند  درگفت گو بااصحاب رسانه دریک نشست خبری پیشاپیش فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی را به عموم مردم تبریک گفت واظهار داشت:  دراین ایام 13 پروژه با اعتباربالغ بر 66270 میلیون ریال  قابل افتتاح  و به بهره برداری خواهد رسید.

که از این مبلغ درحوزه فنی زیر بنایی 9 پروژه  با مبلغ 12393میلیون ریال از اعتبارات استانی وملی و4 پروژه تسهیلاتی ازمحل اعتبارات اشتغال زا ی بخش کشاورزی می باشد و همچنین در زیربخش صنایع تبدیلی وتکمیلی  کشاورزی 1 پروژه با مبلغ  22800 میلیون ریال و در زیر بخش دام وطیور 3 پروژه به مبلغ 31075میلیون ریال می باشد.

وی در ادامه افزود:  این امر موجب تثبیت اشتغال مستقیم 247 نفر وبهره مندی 2780 خانوار روستایی گردیده است.