به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود در بخش کشاورزی ویژه بهره برداران و فعالان این بخش جلسه شورای هماهنگی شهرستان در حسینیه روستای طورمان برگزار گردید.