به گزارش روابط عمومی : در راستای  تکریم از خانواده محترم جهادگران شهید شهرستان بیرجند، روز شنبه مورخ  97/9/10 معاونت محترم  توسعه و نیروی انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، رئیس اداره ایثارگران سازمان،رئیس اداره آموزش عقیدتی سازمان، ریاست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بیرجند و کارشناس امور ایثارگران شهرستان با مراجعه به منزل شهید سید احمد حسینی ، شهید حسین بوری و شهید سیداسماعیل رضوی از مقام والای این شهدای گرانقدر تجلیل بعمل آوردند.