به گزارش روابط عمومی شهرستان بیرجند مدیر جهاد کشاورزی  اظهار داشت: برای حراست از اراضی کشاورزی  این منطقه وپیشگیری از ساخت وساز غیر مجاز در تمام ایام سال گشت زنی بخصوص درایام تعطیلات به صورت شیفتی توسط همکاران  در حال انجام است و در شرایط خاص  نیز تشدید می گردد.به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی نماینده ولی فقیه و رنیس سازمان جهاد کشاورزی با کارکنان این مدیریت دیدار کردند.علائم اولیه به صورت جارویی شدن ظاهر می شود که از محل یک جوانه چند تا شاخه رشد می کند ،  مشاهده گرد نارنجی رنگی پشت بر گها ودر نهایت سرخشکیدگی شاخه هابه گزارش اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: ایجاد مزارع تحقیقی تطبیقی با هدف شناسایی ارقام مناسب جو در محل دشت بجد ایجاد و 4  لاین  با ارقام  مختلف جو و با یک لاین جوی نصرت به عنوان شاهد در شاخصهای مختلف از قبیل تعداد سنبله، وزن هزار دانه، طول دوره رشد و ... مقایسه گردید .

بازدید امروز166
بازدید دیروز326
بازدید هفته1214
بازدید کل106574