به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند، با حضور گشت های بازرسی " همیاران بازار" تعداد 16 کیسه آرد 18 درصد گلبرگ نانوایی در یک واحد  شیرینی سرا  کشف شد که همزمان صورت جلسه و توقیف گردید.