به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیرجند، غلامرضا وارسته در جلسه کارگروه آرد ونان بیرجند گفت: ساعت کار واحدهای نانوایی باید به بازرسی جهادکشاورزی و اداره غله اعلام گردد.

وی کسر سهمیه نانوایی ها را منوط به تعطیلی های غیر مجاز واحدهای نانوایی عنوان کرد وافزود: در صورت تخلفات مکرر واحد در وحله اول 30% سهمیه آرد کسر و در وحله دوم و سوم 50 تا 100% سهمیه نانوایی ها مسدود می شود. وارسته نصب کارتکس خرید نان را از موارد مهم بیان کرد و اضافه کرد: این کار منجر به جلوگیری از پخت شیرینی در واحد نانوایی ها می شود تا از آرد نانوایی دیگر در این زمینه استفاده نگردد. قاسمی نماینده فرمانداری بیرجند در ادامه اولویت فروش نان را نان ساده به دست مردم دانست و فروش نان با مواد افزودنی را منوط به در خواست مشتری خاطرنشان کرد. وی اضافه کرد: کم یا زیاد نمودن سهمیه أرد براساس مصوبات جلسه کمیته آرد ونان استانی باید صورت بگیرد. ملایی نماینده بهداشت بیرجند استفاده بیش از اندازه نمک در نان و بالابردن کیفیت نان را از مشکلات این صنف دانست و گفت: استفاده از لباس مناسب و بهداشت فردی, گذراندن دروه های بهداشت عمومی از نکاتی است که در این صنف باید به صورت ویژه دیده شود. وی عرضه نان در سوپر مارکت ها را بدون تأییدیه  بهداشتی عنوان کرد و اذعان داشت: بایستی مجوز فروش نان در سوپرمارکت ها باید از بهداشت صادر گردد. آبی نماینده دیگر بهداشت بیرجند در ادامه افزود: استفاده از سبوس دامی در نانوایی ها غیر مجاز است . وی خاطر نشان کرد: نظارت اتحادیه نانوایان از واحدهای صنفی باید صورت گیرد. نماینده بهداشت بیرجند استفاده از رنگ مصنوعی درواحدهای نانوایی طبق ماده 2627 ملی غیر ماجز دانست و اضافه کرد: در واحدهای نانوایی استفاده از رنگ گیاهی مطرح است که در صورت مشاهده رنگ مصنوعی با متخلفین طبق مفاد قانونی برخورد خواهد شد. آبی صدور کارت بهداشت فردی را در مهلت 6 ماه بیان کرد که باید از دفاتر پیشخوان پیگیری نمایند.