به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند، احمد بیکَس مسئول توسعه و بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بااشاره به اینکه تعداد واحدهای خبازی در استان بیش از حد نیاز خانوارهاست، افزود: مجوز زیادی در این زمینه صادر شده است که پایین بودن قیمت نان خود سبب عرضه خارج از شبکه در مرزهای مجاور شده است که باید از این سوء استفاده ها جلوگیری شود.

وی گرانی نان را منوط به آنالیز قیمت ها در کارگروه تخصصی تنظیم بازار کشور در قالب پاورپوینت اظهار داشت. بیکَس ادامه داد: تصمیم گیری نهایی در زمینه گران کردن قیمت نان بایستی از سوی استانداری خراسان جنوبی صورت گیرد که در صورت تأیید درخواست اجرا را خواهیم داد. در ادامه مسئول بازرسی و تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند بی توجهی متصدیان نانوایی ها در کیفیت پخت نان را علت کیفیت پایین نان در شهرستان بیرجند عنوان کرد. عبادی به تخلفات در واحدهای صنفی درنانوایی ها اشاره کرد و  اذعان داشت: پخت شیرینی و کلوچه در نانوایی ها, عدم رسته صنفی درج در پروانه کسب، عدم رعایت ساعت پخت نانوایی ها و تعطیلی غیر مجاز و خودسرانه، عدم رعایت دستورالعمل های نرخنامه برای  پخت و فروش نان و وزن نکردن نان سنگک و به صورت عددی فروختن آن را از بالاترین تخلفات در صنف نانوایی ها دانست. وی افزایش قیمت آرد، افزایش سهمیه آرد، مجوز پخت نان خارج از رسته پروانه کسب، مجوز پخت کلوچه وشیرینی به واحدهای نانوایی، اجاره بهای بالا و استهلاک و مخارج زیاد اهم از مالیات، حقوق کارگر، مواد مصرفی و افزودنی نان، هزینه تأمین نگهداری دستگاه های نانوایی را از پیشنهادات این صنف اظهار داشت. مسئول بازرسی و تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، تاکید کرد: عدم همکاری متصدی واحد صنفی نانوایی با بازرس، نبود ساز و کار و رصد دقیق نانوایی ها در بحث آرد، پخت و توزیع نان از مشکلات پیش روی بازرسان در صنف نانوایی ها است. عبادی بازنگری مجدد سهمیه آرد نانوایی ها، تعیین نرخ برای نان ها با مواد افزودنی در صورت مجاز بودن پخت آن و یارانه ای کردن مواد افزودنی برای پخت نان اهم از خمیر مایه، نمک و... به اندازه سهمیه آرد واحد خبازی را از پیشنهادات جهادکشاورزی شهرستان بیرجند عنوان کرد. وی ادامه داد: کمبود سهمیه واحد خبازی، عرضه خارج از شبکه یا تعطیلات خود سرانه و بدون هماهنگی واحدهای خبازی و پخت شیرینی و کلوچه به جای پخت در نانوایی ها را علت کاهش پخت در نانوایی ها دانست.