به گزارش روابط عمومی،  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند با اعلام اینکه ۱۹ هزار قطعه ماهی گرمابی از دو نوع (کپور  و آمور)، بین ۴۴ متقاضی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند توزیع شد ، گفت: همه ساله به سبب استفاده از استخر‌های دومنظوره موجود و کمک به تولید و فرهنگسازی مصرف گوشت سفید، تعدادی بچه ماهی بین تولید کنندگان گوشت سفید توزیع می شود.

وی با بیان اینکه ارزش هر قطعه بچه ماهی یارانه ای با وزن ۵ گرم ، ۸۰۰ تومان است، افزود : جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند تاکنون، ۱۲۶ مجوز برای احداث استخر‌های دو منظوره و پرورش ماهی صادر نموده است.

محمدی با اشاره به اینکه امکان صدور بیش از ۴۰۰ مجوز  احداث استخر دو منظوره در شهرستان وجود دارد گفت: پیش بینی می شود از این تعداد بچه ماهی توزیع شده و در طول یک دوره پرورش یکساله ، ۱۵ تن ماهی تولید و به بازار مصرف عرضه شود.