به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:  مدیر جهاد کشاورزی بیرجند، با بیان اینکه در سال زراعی جدید با عنایت به بروز خشکسالی و لزوم صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان آب در حوزه کشاورزی، توسعه کاشت محصولات نشایی (صیفی و گیاهان دارویی) از محل اعتبارات تولیدات گیاهی و ترویج زنان روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

مهندس محمدی ، از مزایای کشت نشایی محصولات، به کاهش طول دوره رشد در زمین اصلی،زودرس نمودن محصول جهت عرضه به بازار( بخصوص در مورد محصولات سبزی و صیفی), کاهش مصرف سم ،کود و مکانیزاسیون و افزایش کیفیت و کمیت محصول نام برد و با اشاره به روند تک محصولی شدن کشاورزی منطقه ، به برنامه ریزی جهت توسعه کاشت گیاهان دارویی بعنوان جایگزینی مناسب و پردرآمد در کنار محصول زرشک عنوان کرد و از کاشت گیاهان دارویی آویشن ، سرخارگل ،اسطوخودوس، مریم گلی ،چای ترش در نقاط مختلف شهرستان متناسب با شرایط اقلیمی  خبر داد و با عنایت به امکان تامین و تولید نشای یارانه دار در داخل استان از کشاورزان خواست تا در اسرع وقت، جهت تهیه نشای این محصولات به واحد تولیدات گیاهی شهرستان مراجعه نمایند.