به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:مهم ترین عامل در مبارزه موفق با بیماری خطرناک زنگ جارویی زرشک (بسیج همگانی و همکاری همه اهالی روستا) در این خصوص  می باشد.

مدیر جهادکشاورزی بیرجند  با  بیان این مطلب افزود:  بیماری زنگ جارویی زرشک از بیماریهای قارچی خطرناک و مهلک زرشک می باشد که با توجه به فراهم بودن شرایط گرم و مرطوب سطح باغات و عدم تهویه و اصلاح مناسب درختان و تراکم زیاد درختانْ چند سالی است که در روستاهای دهستان شاخنات شهرستان بیرجند مشاهده و در حال گسترش می باشد  و در صورت عدم پیشگیری به موقع  باغداران باعث نابودی همه باغات شده و خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد اصلی کشاورزان  منطقه  وارد می کند .
مهندس محمدی  با اشاره به اینکه علیرغم  بارشهای اندک و عدم وجود شرایط رطوبتی در سال جاری  وزش بادهای شدید در منطقه بصورت مداوم  سبب انتشار اسپور های عامل این بیماری گردیده است .وی با بیان اینکه علیرغم بازدید های میدانی و توصیه های ارائه شده و برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی – ترویجی متعدد از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات  برخی باغداران متاسفانه  هنوز هم نکات پیشگیرانه را در مورد این بیماری رعایت نمی نمایند. افزود از انواع روشهای مناسب جهت پیشگیری و درمان این بیماری که مورد تایید کارشناسان هم می باشد می توان  به موارد ذیل اشاره نمود:    
1. هرس مناسب  که شامل هرس شاخه های آلوده  به بیماری است که به دو صورت است :
 هرس بهاره(تر) : بهترین روش مبارزه هرس وسوزاندن شاخه های آلوده در فصل بهار می باشد. و هرس زمستانه(خشک) : هرس وسوزاندن شاخه های خشک و آلوده به بیماری در فصل زمستان که مي تواند کمک زیادی به کاهش آلودگی نماید.
 چون عامل این بیماری توسط باد منتقل می شود لذا شاخه های آلوده بعد از هرس بایستی حتماَ  بلافاصله به خارج از باغ منتقل و سوزانیده شوند.
2- اصلاح شیوه های برداشت ( خودداری از برداشت به روش تکاندن)
3- تغذیه مناسب و استفاده از کودهای ریز مغذی مثل سولو پتاس جهت  افزایش مقاومت درخت
4- کنترل رطوبت در سطح باغ
5-خودداری از انتخاب پاجوش از باغات آلوده
6- استفاده ازسموم قارچکشی مناسبی از قبیل( تیلت . اکسی کلرور مس . فالکون. فولیکور )  که  می بایست در شروع بیماری و یا بعد از ریزش گل استفاده شوند. بهتر است هر سال از یک نوع قارچکش استفاده شود تا بیماری به سم مقاوم نشود.
پرهیز از استفاده سموم حشره کش و سایر ترکیبات جهت مبارزه
وی در پایان ضمن تاکید مجدد بر مبارزه همگانی با این بیماری از کلیه باغداران خواست تا در صورت مشاهده  علائم  مشکوک به بیماری: به کارشناسان حفظ نباتات مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نمایند .