به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: در تاریخ ۹۹.۱۲.۲۵ طی هماهنگی بعمل آمده توسط کارشناسان بنیاد علوی با مرکز جهاد کشاورزی شاخنات بازدید آموزشی- ترویجی جهت آشنایی ۱۵ نفر از  باغداران روستاهای(گیت،تخته جان،نوغاب ،درمیان و فورگ) شهرستان درمیان از سایت الگویی ،کانون یادگیری زرشک و مجتمع بارگاه‌های بهداشتی زرشک و مراکز فرآوری و بسته‌بندی روستای مهمویی و گازار بیرجند بازدید به عمل آمد .

در این بازدید مواردی فنی در خصوص کاشت اصولی زرشک و   تغذیه و هرس و مدیریت آفات و بیماریها و رعایت اصول فنی در تولید کمپوست و ورمی کمپوست و احداث مجتمع های بارگاه زرشک توسط کارشناس باغبانی مدیریت شهرستان و رییس مرکز جهاد کشاورزی شاخنات  جهت حاضرین توضیح داده شد و در پایان به سوالات فراگیران  پاسخ داده شد.