به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: به مناسبت اعیاد شعبانیه مراسمی در نمازخانه مدیریت با حضور کارکنان مدیریت شهرستان و سازمان تعاون روستایی استان برگزار گردید.