ترویج به عنوان نهادی تسهیل گر و توانمند رسالت ارتقای دانش بهره برداران را عهده دار می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: برای اینکه تحولی در تولید مواد غذایی شکل گیرد باید آموزش کشاورزان در الویت برنامه ریزی ها باشد، زیرا که محور توسعه پایدار منابع انسانی می باشد.

محمدی گفت: مدرنیزه کردن کشاورزی بدون نیروی انسانی آموزش دیده امری به معناست. وی ادامه داد:در همین راستا از ابتدای سال جاری 48 کارگاه آموزشی رایگان در زمینه های مختلف بخش کشاورزی برای تعداد 2650 نفر برگزار گردیده است. وی اظهار داشت : از آنجایی که زندانیان بخشی از مردم جامعه می باشند و اکثر آنها پس از گذراندن دوره حبس کوتاه مدت به خانواده و جامعه بر می گردند.در جهت آموزش زندانیان هم طبق روال سالهای گذشته تفاهم نامه ای بین اداره زندانها و جهاد کشاورزی بسته شده که با همکاری کارشناسان این مدیریت آموزشهای مهارتی کشاورزی لازم به آنها داده می شود که طی سالهای اخیر زندانیان زیادی تحت پوشش این آموزش ها قرار گرفته اند و برای گروهی از آنها اشتغال پایدار نیز شکل گرفته است.

محمدی همچنین در زمینه فعالیت صندوق اعتباری خرد ویژه زنان روستایی گفت: 16 صندوق با اعتباری بالغ بر 7/73 میلیارد ریال در روستاهای شهرستان بیرجند فعال می باشد که تا کنون 5/4 میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل صندوق کار آفرینی امید به اعضاء آن اعطا گردیده است. وی ادامه داد: زنان توانمند عضو این صندوق ها هر ساله  به منظور دست یابی به بازار فروش محصولاتشان در نمایشگاه های مختلفی در سطح کشور حضور فعال دارند.

وی خاطر نشان کرد: شناسایی و انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی از دیگر فعالیتهای اداره ترویج و آموزش کشاورزی می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: طرح پهنه بندی عرصه های کشاورزی بخشی از طرح نوین ترویج کشاورزی است که  تاکنون 14000 قطعه زمین کشاورزی با تلاش بی وقفه مروجین پهنه این مدیریت در سامانه جامع پهنه بندی  ثبت گردیده است.

وی در پایان مددکاران و تسهیلگران روستایی را بازوان توانمندی دانست که سهم عمده ای در افزایش تولید محصولات کشاورزی دارند.