به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: به مناسبت هفته بزرگداشت مقام شامخ زن و مادر بانوان این مدیریت با حضور در مرکز توابخشی سالمندان امداد کیمیا از مادران سالمند آن مرکز تجلیل کردند.