به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:  جلسه شورای عمومی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، نماینده ولی فقیه، مدیر و کارکنان مدیریت شهرستان در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.