به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: به مناسبت ایام مبارک دهه فجر طرح احیا و مرمت قنات چشمه میر مرک  با حضورمعاون استاندارخراسان جنوبی، فرماندار شهرستان بیرجند و جمعی از مسئولین سازمان ومدیریت جهادکشاورزی افتتاح گردید.

لازم به ذکر است مشخصات طرح به شرح ذیل می باشد:

حجم عملیاتی اجرایی: 720 متر کول گذاری سوقه، طوقه چینی و بغل بری

اعتبار دولتی هزینه شده : 1300 میلیون ریال

خودیاری مالکین: 230 میلیون ریال

تعداد خانوار بهره بردار: 25 خانوار

محل تامین اعتبار: اعتبارات فنی و اعتباری سال 1396