به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: بازدید استاندار خراسان جنوبی از باغات زرشک روستای شاخن از توابع بخش مرکزی به روایت تصویر