به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: مراسمی به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر روز مقاومت و پیروزی با حضور مدیر و کارکنان این مدیریت در محل سالن اجتماعات برگزار گردید، در پایان مراسم به قید قرعه به سه نفر از کارکنان هدایای تقدیم شد.